การควบคุมคุณภาพ

เครื่องทดสอบการรั่ว

ไฟฟ้าแรงสูง

  • UDK451   เครื่องทดสอบการรั่วของไฟฟ้าแรงสูง - 1 หัว
  • UDK452   เครื่องทดสอบการรั่วไหลของแรงดันสูง - 1 ถึง 2 หัว
  • UDK453   เครื่องทดสอบการรั่วไหลของแรงดันสูง - 1 ถึง 3 หัว
  • UDK454   เครื่องทดสอบการรั่วไหลของแรงดันสูง - 1 ถึง 4 หัว
  • UDK461   เครื่องทดสอบการรั่วของไฟฟ้าแรงสูง - 1 หัว
TOP

ลืมรายละเอียดของคุณ?