DPB100

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 by
DPB100 - กล่องพาเลท

กล่องพาเลท

ด้วยกล่องพาเลทนี้คุณสามารถวางซ้อนพาเลทแบบเต็มความสูง: สำหรับขวดบรรจุที่เกลือกกลิ้งหรือวางขวดบรรจุถุง และยังคงปกป้องขวดและถุงโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ประหยัดพื้นที่!

TOP

ลืมรายละเอียดของคุณ?