การควบคุมคุณภาพ

เครื่องทดสอบการรั่ว

ในขณะที่บิน

  • UDK341   เครื่องทดสอบการรั่วไหลของเศรษฐกิจบนหัว - 1 หัว
  • UDK351   บนเครื่องทดสอบการรั่วไหลของแมลงวัน - 1 หัว
  • UDK352   บนเครื่องทดสอบการรั่วไหลของแมลงวัน - 1 ถึง 2 หัว
  • UDK353   บนเครื่องทดสอบการรั่วไหลของแมลงวัน - 1 ถึง 3 หัว
  • UDK354   บนเครื่องทดสอบการรั่วไหลของแมลงวัน - 1 ถึง 4 หัว
TOP

ลืมรายละเอียดของคุณ?